Maatregelen & Advies

Klein Krediet Corona (KKC-regeling)

arrow voor de opstart van horecaondernemingen

Nu er met 1 juni in het vooruitzicht weer perspectief op omzet is in de horeca, moet er aandacht zijn voor de liquiditeit van horecabedrijven. Want hoe gaat u de voorraden en andere aanloopkosten betalen na de financiële uitputtingsslag van de afgelopen maanden?

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft bekend gemaakt extra ondersteuning te bieden voor kleine bedrijven die dreigen ten onder te gaan door de coronacrisis. Door tot 95% garant te staan voor leningen tussen de €10.000,- en €50.000,- hoopt het kabinet banken te stimuleren vlot en adequaat financieringen te verstrekken aan in de kern gezonde bedrijven, die financieel zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

De zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) zal een looptijd hebben van maximaal 5 jaar en een rente van 4%. Het eerste jaar is aflossingsvrij, vervolgens wordt er lineair afgelost. U betaalt wel 2% afsluitkosten.

Direct aan de slag
De KKC gaat pas officieel van start wanneer er goedkeuring is vanuit de Europese Commissie. Naar verwachting gebeurt dit medio mei. Omdat er waarschijnlijk massaal aanvragen zullen worden ingediend, doet u er verstandig aan om alvast voorbereidingen te treffen. Er zijn al banken waarbij u nu al een aanvraag kunt indienen. Bij goedkeuring van de KKC kunnen deze banken direct overgaan op uitbetaling. Vraag naar de mogelijkheden bij uw bank.

U kunt het beste een beroep doen op de regeling bij de bank waar u al een zakelijk rekening hebt lopen. Soms accepteren banken uitsluitend bestaande klanten om snelheid te garanderen.Ik kan bij mijn huisbank nog geen aanvraag KKC indienen. Kan ik andere zaken regelen om de aanvraag te bespoedigen?
Als uw huisbank nog geen aanvraagprocedure heeft aangemaakt, kunt u wel alvast documenten verzamelen die (vaak) vereist zijn. Zodoende kunt u, wanneer de procedure online staat, direct aan de slag. Denk aan het volgende:

– Recent Uittreksel Kamer van Koophandel
– Kopie identiteitsbewijs
– Jaarrekening 2018
– Jaarrekening 2019
– Mutatieoverzicht afgelopen 15 maanden


Maar kom ik wel in aanmerkingen?
Vaak worden de volgende voorwaarden gesteld:

U ondervindt negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis
Uw bedrijf heeft het afgelopen jaar winst gemaakt
Uw bedrijf heeft een positief vermogen en omzet van minimaal €50.000,-
Uw bedrijf is opgericht vóór 1 januari 2019
Uw bedrijf heeft niet meer dan €250.000,- aan leningen (inclusief het aan te vragen KKC)
Uw bedrijf heeft geen coronafinanciering of BMKB-C krediet aangevraagd en/of gekregen
Uw bedrijf is zonder corona levensvatbaar

Tot slot
Houd er rekening mee dat uw bedrijf maar één keer een beroep kunt doen op de KKC. Denk dus goed na over het leenbedrag. Bereken zorgvuldig hoeveel geld u nodig denkt te hebben. Houd bijvoorbeeld rekening met het aanvullen van voorraden. Ook indien op 1 juli de capaciteit weer wordt uitgebreid naar 100 personen zal u extra aanspraak willen maken op de liquiditeit van uw bedrijf, zodat u straks weer kunt voldoen aan de toenemende vraag.

tegen de financiële gevolgen door COVID-19 – Laatste update: 13-5, 11:01u

arrow Klein Krediet Corona (KKC) voor opstart horecaondernemingen

Nu er met 1 juni in het vooruitzicht weer perspectief op omzet is in de horeca, moet er aandacht zijn voor de liquiditeit van horecabedrijven. Want hoe gaat u de voorraden en andere aanloopkosten betalen na de financiële uitputtingsslag van de afgelopen maanden?

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft bekend gemaakt extra ondersteuning te bieden voor kleine bedrijven die dreigen ten onder te gaan door de coronacrisis. Door tot 95% garant te staan voor leningen tussen de €10.000,- en €50.000,- hoopt het kabinet banken te stimuleren vlot en adequaat financieringen te verstrekken aan in de kern gezonde bedrijven, die financieel zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

De zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) zal een looptijd hebben van maximaal 5 jaar en een rente van 4%. Het eerste jaar is aflossingsvrij, vervolgens wordt er lineair afgelost. U betaalt wel 2% afsluitkosten.

Direct aan de slag
De KKC gaat pas officieel van start wanneer er goedkeuring is vanuit de Europese Commissie. Naar verwachting gebeurt dit medio mei. Omdat er waarschijnlijk massaal aanvragen zullen worden ingediend, doet u er verstandig aan om alvast voorbereidingen te treffen. Er zijn al banken waarbij u nu al een aanvraag kunt indienen. Bij goedkeuring van de KKC kunnen deze banken direct overgaan op uitbetaling. Vraag naar de mogelijkheden bij uw bank.

U kunt het beste een beroep doen op de regeling bij de bank waar u al een zakelijk rekening hebt lopen. Soms accepteren banken uitsluitend bestaande klanten om snelheid te garanderen.

Ik kan bij mijn huisbank nog geen aanvraag KKC indienen. Kan ik andere zaken regelen om de aanvraag te bespoedigen?
Als uw huisbank nog geen aanvraagprocedure heeft aangemaakt, kunt u wel alvast documenten verzamelen die (vaak) vereist zijn. Zodoende kunt u, wanneer de procedure online staat, direct aan de slag. Denk aan het volgende:

  • Recent Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie identiteitsbewijs
  • Jaarrekening 2018
  • Jaarrekening 2019
  • Mutatieoverzicht afgelopen 15 maanden

Maar kom ik wel in aanmerkingen?
Vaak worden de volgende voorwaarden gesteld:

U ondervindt negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis
Uw bedrijf heeft het afgelopen jaar winst gemaakt
Uw bedrijf heeft een positief vermogen en omzet van minimaal €50.000,-
Uw bedrijf is opgericht vóór 1 januari 2019
Uw bedrijf heeft niet meer dan €250.000,- aan leningen (inclusief het aan te vragen KKC)
Uw bedrijf heeft geen coronafinanciering of BMKB-C krediet aangevraagd en/of gekregen
Uw bedrijf is zonder corona levensvatbaar

Tot slot
Houd er rekening mee dat uw bedrijf maar één keer een beroep kunt doen op de KKC. Denk dus goed na over het leenbedrag. Bereken zorgvuldig hoeveel geld u nodig denkt te hebben. Houd bijvoorbeeld rekening met het aanvullen van voorraden. Ook indien op 1 juli de capaciteit weer wordt uitgebreid naar 100 personen zal u extra aanspraak willen maken op de liquiditeit van uw bedrijf, zodat u straks weer kunt voldoen aan de toenemende vraag.

arrow Aanvragen uitstel betalingen aan Belastingdienst

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Wanneer u ondernemer bent en door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen komt, dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Uitstel kan aangevraagd worden op inkomsten-, vennootschap-, omzet- en loonbelasting.

1.      Stel een brief op (zie document VERZOEK UITSTEL BELASTING) waarin u vraagt om uitstel van betaling en uitlegt hoe u door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent geraakt. Zorg dat de brief voorzien is van een verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld uw accountant, financieel adviseur, externe consultant of brancheorganisatie..

Uit deze verklaring moet het volgende blijken:

·      Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.

·      Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.

·      Uw onderneming levensvatbaar is.

2. Verzend de brief naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

 

Na ontvangst zet de Belastingdienst de invorderingen stop. Beoordeling vindt achteraf plaats.

Tip: Bel de Belasting Telefoon om te controleren of je in aanmerking komt voor uitstel.

Telefoonnummer: 0800 – 0543

arrow Verlagen van voorlopige aanslag

Wanneer u een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht en nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft. Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doet u dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

arrow Borgstellingskrediet

De maatregel Borgstelling MKB-krediet wordt per eind maart verruimd. De overheid staat dan (deels) garant. De concrete invulling is vooralsnog onbekend. Het borgstellingskrediet vraag je niet aan.

De geaccrediteerde financier vraagt deze te gebruiken. Neem daarom contact op met een financier. 

arrow Aanvragen uitstel van betalingen verhuurder

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die hierbij getroffen zijn raken u als horecaondernemer extra hard. Dit terwijl we te maken hebben met een maatschappelijk probleem die we gezamenlijk moeten oplossen. Het is dan ook niet ongepast om uw verhuurder te benaderen met de vraag hoe dit financieel de komende periode moet verlopen, en hierbij te sturen naar ofwel crediteren van in rekening gebrachte huurkosten ofwel komende betalingen uit te stellen. 

Neem contact op met je verhuurder, geef bij hen het volgende aan:

·      Dat u door het verplicht sluiten van uw onderneming in verband met de uitbraak van het Coronavirus geen inkomsten hebt.

·      Dat u om die reden (verwacht) niet in staat te zijn om aan je betalingsverplichtingen te voldoen.

·      Dat u daarom uw verhuurder, ook mede gezien het feit zij niet direct geraakt worden door het Coronavirus en deze crisis gezamenlijk aangepakt moet worden, verzoekt de betaling van deze maand ofwel te crediteren ofwel een regeling te treffen door bijvoorbeeld uitstel van betalingen. 

·      Voorbeeld brief (zie document: OPSCHORTING KOSTEN) kunt u gebruiken.

arrow Verlagen energiekosten en aanpassen van de voorschotnota

·         Haal al je koelingen en andere energie verbruikende opslagplekken leeg (noteer hierbij alle producten i.v.m. eventuele regeling vanuit de verzekering of de overheid).

·         Zet al deze koelingen en opslagplekken uit. 

·         Maak de ijsmachine schoon en zet deze uit. 

·         Pas je voorschotnota aan door contact op te nemen met je energieleverancier. Overleg met hen de genomen maatregelen en een passend termijnbedrag. Overleg ook met het een mogelijke betalingsregeling.

arrow Opschorten lopende aflossingen bij de bank of andere financiers

·           Neem contact op met de bank of andere financier waar u een lening heeft lopen die je aan het aflossen bent. 

·           Communiceer aan hen dat u gezien de huidige situatie van het sluiten van uw onderneming hen wilt verzoeken om de komende twee maanden de te betalen aflossing wenst op te schorten en deze aflossing aan het einde van de looptijd van de lening alsnog zal voldoen. 

·           Voorbeeld brief (zie bijlage: OPSCHORTEN BANK). Bellen is sneller. 

arrow Noodfonds overbrugging werkgelegenheid(!)*

Deze regeling is nog niet ingegaan. Het ministerie werkt hard om de regeling zo spoedig mogelijk in te voeren. Bestaande aanvragen Werktijdverkorting worden naar waarschijnlijkheid omgezet in de Noodfonds overbrugging werkgelegenheid. 

Het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) is een nieuwe regeling die is gemaakt vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Het is een uitgebreidere versie van de regeling werktijdverkorting (zie 1), welke door de komst van de NOW direct is komen te vervallen.

De NOW verschilt van de regeling Werktijdverkorting dat ook werknemers met een flexibel contract hieronder vallen én de loonsom tot maximaal 90% wordt vergoedt in plaats van 70%. Een voorwaarde is wel dat uw werknemers in dienst houdt en hen het normale volledige loon uitbetaald. U kunt een beroep doen op de NOW voor een periode van maximaal 3 maanden.

De datum waarop de NOW ingaat is vooralsnog onbekend. Het ministerie werkt hard om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Wel is bekend dat de regeling met terugwerkende kracht loonsommen vergoedt vanaf 1 maart 2020. Het UWV zal 80% van de gevraagde vergoeding als voorschot uitbetalen.

arrow Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers en ZZP’ers.

Deze regeling vult het inkomen van ondernemers en ZZP’ers aan tot een sociaal minimum voor een periode van 3 maanden. Doordat de maatregelen wordt uitgevoerd door de gemeente kan de procedure mogelijk verschillen (deze is vooralsnog onduidelijk). 

- Neem contact op met uw gemeente.

 

 

 

arrow Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Deze regeling is vergelijkbaar met regeling 3 (Borgstellingskrediet), echter specifiek afgestemd op middelgrote tot grote ondernemingen. Onderneem dezelfde stappen als bij regeling 3.

arrow Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Waaronder ondernemers in de horeca. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wanneer u een lening heeft lopen bij Qredits wordt een uitstel van aflossing aangeboden voor 6 maanden en de rente wordt tijdelijk verlaagd naar 2%.

Neem contact op met Qredits wanneer u daar een lening hebt lopen met het verzoek gebruik te maken van de aangeboden maatregel.

arrow Compensatieregeling voor getroffen sectoren

Het kabinet heeft aangekondigd te komen met compensatieregelingen voor sectoren die bijzonder hard getroffen worden door het Coronavirus. De horeca wordt hierbij expliciet genoemd. De regeling wordt nader uitgewerkt en voorgelegd aan de Europese Commissie. Nadere informatie volgt.

 

arrow Geschrapt (!)*: Aanvragen Werktijdverkorting en WW-uitkering

*Let op, het kabinet heeft aangekondigd dat deze regeling komt te vervallen en vervangen wordt voor het uitgebreidere Noodfonds overbrugging werkgelegenheid. 

arrow Bel met het algemeen informatienummer

Algemeen informatienummer: 0800-2117 

Het betreft een samenwerking tussen de KvK en ondernemersorganisatie die vragen beantwoorden over welke regelingen er bestaan en wat aanbevolen is. 

Afhalen en bezorgen

arrow Van welke levertijd kan ik uitgaan bij een online bestelling?

Op het ogenblik is het door de coronacrisis extra druk bij PostNL. Doordat mensen thuisblijven en winkelketens de deuren sluiten, stijgt het aantal online bestellingen op dit moment sterk. We kunnen daardoor niet altijd aan de korte levertijd voldoen die u van ons gewend bent. Daarvoor vragen we u om wat begrip. Weet dat onze collega’s achter de schermen, zowel in onze magazijnen als bij onze vervoerders en op de klantenservice, keihard werken om uw bestelling zo snel mogelijk bij u thuis te krijgen. Op het moment dat uw bestelling onderweg is, ontvangt u een Track & Trace-code van PostNL waarmee u de status van de levering kunt volgen.  

arrow Afhalen en bezorgen mag, maar houd anderhalve meter afstand

Sinds de uitbraak van het virus hebben we te maken met maatregelen die erop hebben toegezien dat veel horecabedrijven en evenementenlocatie gesloten zijn. Hetzelfde beeld zien we bij kantines en bedrijfsrestaurants. Het ziet ernaar uit dat de maatregelen niet op 6 april worden ingetrokken. De datum van 1 juni lijkt nu de datum waarop de overheid de maatregelen zal versoepelen. Maar dat is nog onduidelijk en hangt af van het effect ervan. Direct heeft een en ander invloed op de financiële situatie van de gesloten bedrijven en hoe langer de sluiting voortduurt, hoe groter de schade. Voor sommige horecabedrijven kan het een uitkomst zijn om nu te starten met delivery en afhalen van producten. Als u wilt starten met deze activiteiten, kunnen wij u helpen met het aanleveren van verpakkingsmaterialen en u bijstaan met advies. Vanuit een groot aantal relaties van ons, zien we dat deze activiteiten succesvol kunnen worden opgepakt, met goede omzetten tot gevolg. Het is daarbij wel van belang is om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

 

Wat zijn de regels?

·        Communiceer duidelijk wat de regels zijn in jouw horecabedrijf.

·        Laat zo min mogelijk klanten in je vestiging zodat zij ten alle tijden 1,5 meter afstand kunnen houden. Maak bijvoorbeeld met tape vlakken op de vloer.

·        Klanten mogen niet in de vestiging eten.

·        Voer indien nodig een deurbeleid.

·        Tip: laat klanten via de bestelsite hun bestelling plaatsen. Dan is er al betaald en kan je de afhaaltijden beter reguleren.

 

arrow Maatregelen m.b.t. uw medewerkers

Indien uw bedrijf zich toespitst op afhalen en bezorgen, gelden regels voor de werksituatie voor uw  medewerkers. Het waarborgen van de minimale afstand tussen medewerkers is niet eenvoudig en vergt maatwerk. Je kunt medewerkers van elkaar afschermen door hun vaste werkplekken te geven en deze van elkaar te scheiden met bijvoorbeeld plexiglas en markeringen op de vloer met tape.

Wij hebben vernomen dat diverse handhavers kritiek uitten op het beleid om medewerkers te laten eten op plekken die normaal toegankelijk zijn voor gasten.

Samengevat voor medewerkers:

·        Ook medewerkers moeten zich aan de gepaste afstand houden.

·        Zet medewerkers op een vaste positie

·        Hang een scherm (ademschot) aan het plafond tussen de medewerkers

·        Handschoenen kan bijdragen aan de beeldvorming

·        Laat medewerkers niet in het zicht eten

·        Bezorgers die wachten niet bij elkaar laten zitten

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen opgesteld door Rijksoverheid

arrow Wij zijn geopend en staan voor u klaar

Beste ondernemer,

Het is u niet ontgaan, horeca wordt hard geraakt door de noodmaatregelen die het kabinet heeft genomen in de strijd tegen het Coronavirus COVID-19.

Wij als Lavazza Nederland hebben afgelopen dagen in contact gestaan met het ministerie en KHN om enerzijds duidelijkheid te krijgen over de situatie voor de gehele horeca. Voor onze klanten die een afhaal- of bezorgfunctie vervullen hebben wij verzocht om duidelijkheid. Inmiddels is duidelijk dat op dit moment afhalen en bezorgen is toegestaan. Anderzijds hebben wij met specialisten en overheid gesproken over welke maatregelen horecaondernemers kunnen nemen om zo goed als mogelijk deze periode door te komen.

Hieronder het hebben wij een opsomming over maatregelen die je ondernemer kan ondernemen. Aanstaande woensdag presenteert het kabinet een extra maatregelenpakket om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen op

075 – 655 57 97. Uiteraard staan wij voor u klaar en zullen wij de producten blijven beleveren zoals u van ons gewend bent. Kijk voor lavazza-nederland.nl voor meer informatie. Ook hier volgen wij de richtlijnen op van het RIVM.

Wij adviseren u om de nodige stappen te ondernemen en het gehele team van Bluespresso BV wenst u ontzettend veel sterkte de komende periode!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Lavazza – Bluespresso BV

Maayk de Poorter

Algemeen Directeur 

Lavazza

 

Bluespresso B.V. • Ambacht 3 • 1511 JZ Oostzaan • The Netherlands

+31 (0)75 65 55 797 • [email protected] • www.lavazza-nederland.nl

KvK 37136907 • IBAN NL06 RABO 0316 5393 68 • BIC RABONL2U • BTW NL818643183B01

arrow Blijf zoveel mogelijk thuis

Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

arrow Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis

Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

arrow Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen

Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

arrow Winkeliers en OV worden verplicht maatregelen te nemen t.b.v. 1,5 meter afstand

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

arrow Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is

Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

arrow De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven

Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd, oplopend tot €4.000,-.

Gemeentelijke regelingen

arrow Voor ondernemers met liquiditeitsproblemen

Voor ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen, hebben veel gemeenten een loket geopend. De bijzondere bijstand zelfstandigen is in bepaalde gemeenten een mogelijkheid om liquiditeit te vergaren. Bovendien hebben enkele gemeenten regelingen getroffen ten aanzien van de gemeentelijke heffingen. Deze vind je op de belastingpagina van je gemeente. Hierbij staat vermeld of er uitstel mogelijk is en hoe deze aan te vragen. Kijk op de website van je gemeente of van een dergelijke regelingen gebruikt gemaakt kan worden. 

Lavazza Training Centers

arrow De Lavazza Training Centers zijn tijdelijk gesloten

Aansluitend op de eerdergenoemde maatregelen, zijn wij genoodzaakt om de deuren van de drie Lavazza Training Centers in Oostzaan, Breda en Oosterwolde de komende tijd gesloten te houden. 

Vragen over de huidige situatie?

Neem in dat geval contact op met onze klantenservice:

Telefoon
+31 (0)75 655 57 97
Ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur